בובה פורטל גיל הזהב
בובה פורטל גיל הזהב
 
 
 

 
הקטן כתב: הקטן כתב הגדל כתב: הגדל כתב
הטבות והנחות "אזרח ותיק"
הומאופתיה, מסעדות, צימרים, רופאי שיניים, רופאים, רפואה אלטרנטיבית
"ספר לסבתא" הומור תורם לבריאות

העברת מניות בפטור ממס - פקודת מס הכנסה

23/09/2009 23:03
מאת: מערכת האתר


ניתן להעביר מתנות לקרוב בפטור ממס. ודוק, בכדי שאכן מתנה זו לא תתחייב במס רווח הון...

העברת מניות בפטור ממס - פקודת מס הכנסה

17.09.2009
ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח) - אלי דורון, עו"ד

מכוח סעיף 97(א)(5) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") ניתן להעביר מתנות לקרוב בפטור ממס. ודוק, בכדי שאכן מתנה זו לא תתחייב במס רווח הון, יש לקרוא בעיון את הוראותיו של הסעיף כמו גם את המאמר שלהלן, לצורך עמידה דקדקנית בהוראותיו של הסעיף.

סעיף 97(א)(5) לפקודה קובע בהאי לשנה:

"רווח-הון יהא פטור ממס אם הוא נובע ממתנה לקרוב או ליחיד אחר, אם שוכנע פקיד השומה כי המתנה ניתנה בתום-לב ובלבד שמקבל המתנה אינו תושב חוץ".

מההגדרה הנ"ל ניתן ללמוד, כי רק מתנה שהועברה לקרוב תהיה פטורה ממס. נישומים רבים גורסים בטעותם, כי הם אכן קרובים למקבל המתנה ולכן העברת המניות פטורה ממס. אך בין המשמעות המילולית למונח קרוב לבין המשמעות המשפטית ישנו שוני, לאור הגדרת המונח "קרוב" בסעיף 88 לפקודה:

"כל אחד מאלה:

(1) בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה;

(2) צאצא של אח או של אחות, ואח או אחות של הורה;

(3) חבר-בני-אדם שבהחזקת אדם או קרובו, אדם המחזיק בו וחבר-בני-אדם המוחזק בידי אדם המחזיק בו; לענין הגדרה זו, "החזקה" - במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב-25% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה;

(4) נאמן כהגדרתו בסעיף 75ג, לגבי היוצר בנאמנות תושבי ישראל או בנאמנות הדירה וכן נאמן לגבי נהנה בנאמנות נהנה תושב חוץ או בנאמנות לפי צוואה;

ואולם לענין פטור ממס לפי סעיף 97 יראו כקרוב רק את המנויים בפסקאות (1) ו-(2);"

נציין, כי המונח "מתנה" האמור בסעיף 97(א)(5) מתייחס להעברת הנכס ללא כל תמורה.

עמידה תיאורטית בהגדרת המונח מתנה וקרוב אינה מספקת, יש לשכנע את פקיד השומה, כי המתנה שנתנה לקרוב ניתנה בתום לב ולא למטרות זרות ו/או בלתי חוקיות. כך למשל, נישום שהעביר את מניותיו לקרוב, ומייד לאחר ההעברה התברר כי הוא חייב לנושים רבים סכומי עתק, יתקשה לשכנע את פקיד השומה כי המתנה שנתנה לקרוב ניתנה בתום לב ולא במטרה להבריח את נכסיו.

כפי שציינו במאמרים קודמים הגדרת המונח "תושב ישראל" לצורכי מס על פי הפקודה הינה הגדרה רחבה ביותר ולעיתים נישומים שהיו בטוחים כי הם אינם תושבי ישראל לצורכי מס, מצאו עצמם נאלצים להתמודד על נכונות תפישתם זו. התמודדות זו יכולה להתקיים גם בהקשר להוראות סעיף 97(א)(5) לפקודה, מקום שדווקא פקיד השומה יטען כי מקבל המתנה הנו תושב חוץ, ולא תושב ישראל.
לסיום נציין, כי אין לראות באמור כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי, כאשר כל מקרה ומקרה מוכרע לגופו. מומלץ להיוועץ עם עו"ד הבקיא בתחום המיסים, עוד בטרם הנישום מתעתד להעביר לקרובו במתנה בכדי לוודא, כי ההעברה אכן פטורה ממס, בהתאם להוראותיה של פקודת מס הכנסה.
 
 

קישורים:
  גיל הזהב
  קניון גיל הזהבהוסף תגובה


תגובות:


 
ראשי  |  הטבות אזרח ותיק  |  כתבות  |  קניון גיל הזהב  |  צור קשר  |  אודות  |  משחקים  |  ספר לסבתא  |  תקנון מפת אתר
דיור מוגן  |  הליכון רולטור  |  מכשירי שמיעה  |  אוזניות אלחוטיות  |  טיטולים  |  כסא גלגלים  |  עוגות יומולדת  |  גיל השלישי  |  אמבולנס פרטי  |  גיל הזהב  |  קניון לבעלי צרכים מיוחדים  |  מניעת החלקה  |  רולטור  |  צוואות וירושות  |  הגיל השלישי  |  קלנועית  |  אלצהיימר  |  בריינספא סדנאות לזכרון  |  בתי אבות  |  גיל הזהב  |  הנחות  |  סיפורי חיים  |  הפקת אירועים  |  טיולי גיל הזהב  |  חיתולים למבוגרים  |  סיעוד  |  קשישים  |  יעוץ  |  לימודי מחשב  |  מוצרי ספיגה  |  שיתופי פעולה  |  אחוזת נוה חוף  |  כסאות רחצה
© כל הזכויות שמורות לבובה bobe ©
חנות בובה מופעלת ע"י מערכת יאללה חנות באינטרנט הקמת חנות באינטרנט