בובה פורטל גיל הזהב
בובה פורטל גיל הזהב
 
 
 

 
הקטן כתב: הקטן כתב הגדל כתב: הגדל כתב
הטבות והנחות "אזרח ותיק"
הומאופתיה, מסעדות, צימרים, רופאי שיניים, רופאים, רפואה אלטרנטיבית
"ספר לסבתא" הומור תורם לבריאות

סוגי צוואות

19/06/2009 21:28
מאת: מערכת האתר


כל סוג של צוואה המנוסחת בצורה ברורה ומשפטית ואשר מביעה בצורה הטובה ביותר את רצונו האמיתי של המצווה...

סוגי צוואות
 
 

עקרון העל הניצב בבסיס דיני הירושה הינו קיום רצון המצווה. העיקרון של כיבוד רצון המת הוא חלק ממורשת ישראל, וההנחה הגלומה בצוואה הינה כי היא מבטאת את רצונו האמיתי והמלא לאשר ייעשה בנכסיו לאחר מותו. הצוואה משקפת  את האוטונומיה של המצווה כפרט ואת זכותו החוקתית בקניינו. כיבוד רצונו של המת להורות מה ייעשה ברכושו הינו חלק מכבוד האדם שלו. כאשר אדם מחליט בצוואתו כיצד יחולק עזבונו לאחר מותו, הוא למעשה עושה את אחת ההחלטות החשובות והמשפיעות עבורו ועבור קרוביו ויורשיו. כל סוג של צוואה המנוסחת בצורה ברורה ומשפטית ואשר מביעה בצורה הטובה ביותר את רצונו האמיתי של המצווה, עשויה לחסוך ליורשים אי הבנות, מחלוקות, עגמת נפש, סכסוכים והוצאות משפטיות מיותרות.

חוק הירושה, תשכ"ה-1965 מכיר בארבעה סוגי צוואות, אולם ניתן לראות את "הצוואות ההדדיות" שהינן הסדר יחסית חדש בחוק, כסוג חמישי של צוואה.  

 

צוואה בכתב יד – על פי סעיף 19 לחוק הירושה, זוהי צוואה הנערכת אך ורק בכתב ידו של המצווה נושאת תאריך בכתב ידו ואת חתימתו.

צוואה בעדים – על פי סעיף 20 לחוק הירושה, זוהי צוואה שניתן לעורכה בהדפסה, בנוכחות לפחות שני עדים, אשר אינם נהנים ומוטבים במסגרת הצוואה, ואשר יאשרו בחתימת ידם על גבי הצוואה כי המצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו וכי חתם עליה מרצונו החופשי. חשוב להקפיד כי הצוואה תאושר בחתימת עו"ד שיוודא את זהות המצווה  וכמובן את העדים.

צוואה בפני רשותעל פי סעיף 22 לחוק הירושה, יכול מצווה להגיש צוואה לגופים מסוימים המוגדרים בחוק כ"רשות" או לבוא ולומר בעל פה את צוואתו בפני אותה רשות. על פי החוק צוואה בפני רשות ניתן לערוך בפני שופט , רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, בפני חבר בית-דין דתי או בפני נוטריון .

דברי צוואה כפי שנרשמו על-ידי אחד "מרשויות" אלו ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, ו"הרשות" תאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור. במידה ונכתבה צוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה .

צוואה שנעשתה בפני רשות ניתן להפקידה אצל רשם לענייני ירושה . צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשייה ומקומה.

צוואה בעל פה (צוואת שכיב מרה) – על פי סעיף 23 לחוק הירושה, אדם חולה הנוטה למות וכן מי שראה את עצמו בנסיבות המצדיקות זאת מול פני המוות רשאי לצוות את רצונו בפני שני עדים השומעים אותו אשר יכתבו את דבריו "בזיכרון דברים" ויפקידו אותו אצל רשם הירושות. יובהר כי צוואה מסוג זה בטלה תוך 30 יום משחלפו נסיבות האיום על חיי המצווה, אם זה נשאר בחיים.

צוואות הדדיותבאוגוסט 2005 תוקן חוק הירושה והתווסף לו סעיף 8א, המסדיר את עניין הצוואות ההדדיות. צוואות הדדיות בין בני זוג מטרתן לאפשר תכנון רכושי-הסכמי במשפחה לאחר המוות. צוואה הדדית היא צוואה משותפת של שני מצווים שהם בני זוג, המורישים לאחד מהם או לצד שלישי מוסכם את רכושם, כאשר ההסדרים שקובעים המצווים בצוואותיהם הם משותפים ו/או מסתמכים הדדית, האחד על ההסדרים שקבע השני, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת או בעתות נפרדות ובין במסמך אחד. מטרת התיקון בחוק היא להבטיח כי גם במצב שבן זוג מעוניין לבטל את המוסכם בין בני הזוג לגבי חלוקת רכושם המשותף לאחר מותם, יהיה עליו להודיע מראש, עוד בחייו לבן זוגו, כי הוא מפר את המובטח ביניהם. המחוקק הגביל את אפשרות אחד מבני הזוג לבטל צוואה הדדית (עקב עיקרון ההסתמכות כאמור), וקבע תנאים ברורים לביטול צוואה הדדית. המצב המשפטי היום הנו כי בני זוג שכתבו צוואותיהם לפני התיקון בחוק, לא יהיו מוגבלים בדבר שינוי צוואתם, בעוד שבני זוג שערכו צוואות הדדיות לאחר תיקון החוק ומבקשים לשחרר זה את זה מקיום הצוואה ההדדית, מחויבים להודיע על כל שינוי חד צדדי, אחד לשני.

 
 
כותב: אלי דורון, עו"ד - שירה לוי, משפטנית      eli-doron@taxlawyers.co.il
 
 
קישורים:
  גיל הזהב
  מוצרים לגיל הזהב
  חיתולים למבוגריםהוסף תגובה


תגובות:


 
ראשי  |  הטבות אזרח ותיק  |  כתבות  |  קניון גיל הזהב  |  צור קשר  |  אודות  |  משחקים  |  ספר לסבתא  |  תקנון מפת אתר
דיור מוגן  |  הליכון רולטור  |  מכשירי שמיעה  |  אוזניות אלחוטיות  |  טיטולים  |  כסא גלגלים  |  עוגות יומולדת  |  גיל השלישי  |  אמבולנס פרטי  |  גיל הזהב  |  קניון לבעלי צרכים מיוחדים  |  מניעת החלקה  |  רולטור  |  צוואות וירושות  |  הגיל השלישי  |  קלנועית  |  אלצהיימר  |  בריינספא סדנאות לזכרון  |  בתי אבות  |  גיל הזהב  |  הנחות  |  סיפורי חיים  |  הפקת אירועים  |  טיולי גיל הזהב  |  חיתולים למבוגרים  |  סיעוד  |  קשישים  |  יעוץ  |  לימודי מחשב  |  מוצרי ספיגה  |  שיתופי פעולה  |  אחוזת נוה חוף  |  כסאות רחצה
© כל הזכויות שמורות לבובה bobe ©
חנות בובה מופעלת ע"י מערכת יאללה חנות באינטרנט הקמת חנות באינטרנט